Kinderdagverblijf Joepiejoep

Welkom

 

 

Sinds 1999 verzorgt Kinderdagverblijf Joepiejoep (hierna: Joepiejoep) dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Joepiejoep is gevestigd aan de Schoepen 44/46, 7891 KD te Klazienaveen. Op dit moment biedt Joepiejoep ruimte voor de opvang van 50 kinderen verdeeld over een week (in de verticale groep maximaal 16 kinderen). Iedere voltallige groep wordt begeleid door twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerksters. De inzet van het aantal pedagogisch medewerksters wordt bepaald aan de hand van de leidster/kindratio.

Het opvoeden van kinderen is onder andere gericht op de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen en tegelijkertijd op de integratie van die personen in het sociaal maatschappelijk leven. Jonge mensen moeten voorbereid worden op het sociale leven, zodat zij later voldoening kunnen vinden in zichzelf en in wederzijdse relaties met anderen.

Kinderdagverblijf Joepiejoep levert, als deeltijdopvoeder, een bijdrage aan de opvoeding van uw kind(-eren). Zij worden bewust gemaakt van de noodzaak om respect te hebben voor zichzelf, anderen en de omgeving. Om ouders/verzorgers, medewerkers van Kinderdagverblijf Joepiejoep en derden inzicht te geven in de werkwijze van onze organisatie en waar wij voor staan, is het Pedagogisch Beleidsplan ontwikkeld. Het omgaan met kinderen noodzaakt alle betrokkenen bij Joepiejoep het beleid steeds kritisch te volgen en waar nodig aan te passen aan ontwikkelingen zodat de continuïteit en kwaliteit binnen Joepiejoep gewaarborgd blijft.

Binnen Joepiejoep zijn een aantal protocollen opgesteld en hebben wij een logboek met werkafspraken . Hierin staan richtlijnen, ten aanzien van handelingen en/of situaties welke de directie nodig achtte specifiek te beschrijven. De protocollen worden in het Pedagogisch Beleidsplan benoemd en zijn opvraagbaar bij de pedagogisch medewerksters en directie.


Kinderdagverblijf Joepiejoep

De schoepen 44/46

7891KD Klazienaveen

 

Telefoonnumer: 0591-311814

E-mail: kdvjoepiejoep@hotmail.com

K.V.K Meppel nr: 04057710

Agenda

          

 

Vrijdag 28 juni: Nationale Modderdag